W celu opracowania najbardziej efektywnego i dostosowanego do Państwa potrzeb programu szkoleniowo - rozwojowego dopasowanego do oczekiwań firmy oraz przyszłych uczestników, realizujemy projekty w oparciu o następujące działania:


I ETAP „Analiza potrzeb szkoleniowych”

 • Spotkanie z Klientem - analiza potrzeb i oczekiwań Klienta
 • Diagnoza przedszkoleniowa
 • Przygotowanie wstępnego programu szkoleniowego
 • Drugie spotkanie z Klientem (ewentualnie kontakt telefoniczny lub e-mailowy) - doprecyzowanie programu szkoleniowego
 • Pre – test (sprawdzający jaki jest poziom uczestników przed szkoleniem) – do uzgodnienia z klientem

II ETAP – „Przygotowanie szkolenia”

 • Rozmowa z wybranymi pracownikami firmy (opcjonalnie)
 • Przygotowanie ostatecznego programu szkolenia. Opracowanie dopasowanej do klienta metodologii i strategii szkolenia
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych w oparciu o wcześniejszą analizę - ćwiczenia i warsztaty - testy - podręczniki dla uczestników

III ETAP„Realizacja szkolenia”

 •  Szkolenie realizowane jest w modelu 20% teoria - 80% warsztaty.

IV ETAP„Wnioski i działania poszkoleniowe”

 • Poszkoleniowy raport Trenerski
 • Ewaluacja w formie superwizji i/lub spotkania poszkoleniowego
 • Post – test (sprawdzający na ile wiedza uczestników z przed szkolenia zmieniła się do okresu po szkoleniu) - do uzgodnienia z klientem
 • Coaching i mentoring poszkoleniowy przy stanowisku pracy uczestnika szkoleń - do uzgodnienia z klientem